ĂN CHẮC Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp,300.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :13-05-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
13-05-21 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
12-05-21Đồng Nai: 66,
Cần Thơ: 50,
Sóc Trăng: 43
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
243
11-05-21Bến Tre: 92,
Vũng Tàu: 55,
Bạc Liêu: 06
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
254
10-05-21TP HCM: 78,
Đồng Tháp: 10,
Cà Mau: 71
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
242
09-05-21Tiền Giang: 36,
Kiên Giang: 53,
Đà Lạt: 31
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
249
08-05-21TP HCM: 73,
Long An: 55,
Bình Phước: 56,
Hậu Giang: 22
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
263
07-05-21Vĩnh Long: 59,
Bình Dương: 15,
Trà Vinh: 51
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
222
06-05-21Tây Ninh: 79,
An Giang: 39,
Bình Thuận: 31
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
277
05-05-21Đồng Nai: 09,
Cần Thơ: 51,
Sóc Trăng: 14
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
272
04-05-21Bến Tre: 50,
Vũng Tàu: 87,
Bạc Liêu: 13
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
265
03-05-21TP HCM: 46,
Đồng Tháp: 32,
Cà Mau: 75
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
228
02-05-21Tiền Giang: 60,
Kiên Giang: 40,
Đà Lạt: 82
Trúng Kiên Giang239
01-05-21TP HCM: 34,
Long An: 65,
Bình Phước: 63,
Hậu Giang: 99
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
230
30-04-21Vĩnh Long: 22,
Bình Dương: 69,
Trà Vinh: 79
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
260
29-04-21Tây Ninh: 77,
An Giang: 73,
Bình Thuận: 15
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
234
28-04-21Đồng Nai: 53,
Cần Thơ: 47,
Sóc Trăng: 76
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
255
27-04-21Bến Tre: 01,
Vũng Tàu: 98,
Bạc Liêu: 74
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
274
26-04-21TP HCM: 16,
Đồng Tháp: 61,
Cà Mau: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
246
25-04-21Tiền Giang: 35,
Kiên Giang: 33,
Đà Lạt: 24
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
232
24-04-21TP HCM: 73,
Long An: 00,
Bình Phước: 18,
Hậu Giang: 82
Trúng TP HCM,
Trúng Hậu Giang
260
23-04-21Vĩnh Long: 51,
Bình Dương: 09,
Trà Vinh: 66
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
257
22-04-21Tây Ninh: 65,
An Giang: 82,
Bình Thuận: 35
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
236
21-04-21Đồng Nai: 32,
Cần Thơ: 03,
Sóc Trăng: 89
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
282
20-04-21Bến Tre: 30,
Vũng Tàu: 81,
Bạc Liêu: 71
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
262
19-04-21TP HCM: 58,
Đồng Tháp: 44,
Cà Mau: 66
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
253
18-04-21Tiền Giang: 61,
Kiên Giang: 67,
Đà Lạt: 79
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
257
17-04-21TP HCM: 79,
Long An: 29,
Bình Phước: 88,
Hậu Giang: 01
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
275
16-04-21Vĩnh Long: 63,
Bình Dương: 99,
Trà Vinh: 99
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
242
15-04-21Tây Ninh: 95,
An Giang: 21,
Bình Thuận: 90
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
235
14-04-21Đồng Nai: 77,
Cần Thơ: 74,
Sóc Trăng: 19
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
246
13-04-21Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 66,
Bạc Liêu: 88
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
249
12-04-21TP HCM: 70,
Đồng Tháp: 53,
Cà Mau: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
256